POSTUP PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

Pokud jste zakoupili zboží a zjistili jste že to není výrobek vašeho přání, můžete jej až na některé případy ( viz. níže ) vrátit v zákonné 14denní lhůtě.

Formulář ke stažení ZDE: Odstoupeni od kupni smlouvy

Kdo má nárok na vrácení zboží ?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží a následně bez odkladu zakoupené zboží vrátit. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z našich výdejních skladů.

Kde zboží vrátit ?

Zboží můžete vrátit zasláním nebo dopravením zboží na adresu:  Nábytek z lesa s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5 – Zbraslav. Vracené zboží je potřeba vždy dobře a pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.  Vrácené zboží je potřeba uvést do původního stavu – předejde se tím pravděpodobnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. V případě vrácení zboží přiložte vyplněný formulář:  odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ( ke stažení níže …) Formulář je možné odeslat emailem na adresu: info@nabytekzlesa.cz.

Je potřeba původní obal ?

Jelikož není obal výrobku předmětem koupě ani součástí koupené věci, není původní obal při vrácení zboží nutný.  Prodávající má však právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud tedy nevrátíte zboží v původním obalu, mohou být náklady na výrobu nového obalu a náklady na přebalení zboží naúčtovány na vrub Kupujícího.  Jednotlivé náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží  jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Jde vrátit i nábytek, který je již smontován?

Ano – vrátit můžete i nábytek, který jste již smontovali a opět demontovali. Je však potřeba počítat s tím, že díky montáži většinou dojde k opotřebení zboží ( otlaky šroubů na deskách atd…. ). V souvislosti s vrácením takového zboží bude mít Prodávající náklady na uvedení zboží do původního stavu (nesestaveného a originálně zabaleného zboží), které mohou být požadovány k úhradě.  Pokud jeví výrobek značné opotřebení, mohou se náklady na uvedení zboží do původního stavu teoreticky rovnat celé hodnotě výrobku.  Díky různorodosti prodávaného zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Příklad: Zákazník si objedná a koupí postel, doma ji rozbalí, týden na ni leží a zjistí, že postel nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už týden používal používal.  Zákazník v tomto případě neztrácí možnost na odstoupení od smlouvy, ale patrně bude muset uhradit náklady na uvedení výrobku do původního stavu, tzn stavu nesestaveného zboží.

Které zboží nelze vrátit ?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zde patří například:

  • Nábytek, který byl vyráběn na objednávku, nebo povrchově upraven na přání spotřebitele ( např. výběr odstínu moření )
  • Nábytek, kde byl vyráběn na objednávku s čalouněním na přání spotřebitele ( např. výběr potahu u sedačky, čalouněné postele, židlí, rohových lavic,..)
  • Matrace, rošty a nábytek, které byli na objednávku vyráběny v atypických rozměrech nebo úpravách.

Dále dle § 1837 občanského zákoníku nemůžete odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě u:

  • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit ( např. nelze vrátit matrace po rozbalení obalu )
  • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.  Za nábytek vyráběný na objednávku se považuje nábytek s expediční dobou delší než 21 dní.

Dodržení 14denní lhůty

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Informace o odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odeslána nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží také může být po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího vráceno i později. 

Kdy obdržím peníze zpět ?

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.  Tento čas je potřeba k tomu, aby byl obsah vráceného zboží pečlivě zkontrolován, popř. aby se k úplnosti a charakteru vráceného zboží vyjádřil technik z výroby. Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.